Medlemskap

Medlemskapet i CAS löper per kalender år, det vill säga från januari-december. Även om det har gått några månader in på året då du blir medlem, så missar du inget. Du kommer att få den information och Nyhetsbrev m.m. som gått ut tidigare under året till dig. Avgiften är för ungdomar upp till 16 år 150 kr, vuxna från 16 år 200 kr per år, oavsett vilket land du bor i. Extra familjemedlem som bor på samma adress betalar bara 50 kr. Extra familjemedlem använder samma medlemsnummer som huvudmedlemmen. 

Man kan bli medlem genom att betala in avgiften till plusgiro 88 59 96-9. Märk inbetalningen med ditt namn. När inbetalning skett, maila in namn, adress, telefon och e-post till kassören. Man kan också besöka en utställning eller annan aktivitet som CAS anordnar och bli medlem på plats.

OBS! Medlemmar utanför Sverige, se Utlandsinbetalning nedan.

Inom 14 dagar efter din inbetalning kommit in, så får du via e-post ett medlemsbrev med bland annat ditt medlemskort/medlemsnr och övrig information.

Förnyelse av medlemskap sker genom att man betalar in sin avgift till föreningens Plusgiro 88 59 96-9, senast den 27 februari innevarande år.

 

Information om utlandsbetalning finns på den engelska sidan.

Frågor, kontakta kassören:  k.c.svedberg@gmail.com