Årsmöte & Medlemsmöte

CAS-Årsmöte & Medlemsmöte

hålls i början av varje verksamhetsår. Kallelse med ytterligare information och handlingar skickas ut via mail till samtliga medlemmar.

Protokoll från mötena skickades ut till de medlemmar som önskar få dessa, kontakta styrelsen. De skicka via mail.

Föreningens stadgar finns att läsa på hemsidan.

Uppdaterad 13 april 2023