Uppfödarregler för registrerade uppfödare

Här kan du läsa om CAS uppfödarregler för reg. uppfödare och om hur du kan bli reg. uppfödare. Det finns övergångsregler för de som redan är reg. uppfödare eller påbörjat sin utbildning i annan officiell chinchillaförening i Sverige.

Kontaktpersoner: Catarina Börkén Öhman cattis@silverklippan.se eller

Anneli Åkerman anneli_pebbles@hotmail.com

 

CAS_Regler för reg uppfödare