Historik

Chinchillan härstammar från Anderna där de lever vilt på bergsluttningarna i Peru, Bolivia, Chile och Argentina. De lever i ett torrt och svalt klimat med mycket berg och stenar. Under de varma dagarna håller de sig i sina svala gömslen och det är först i skymningen som de kommer ut och börjar leta efter mat.

I många århundraden levde chinchillorna i det fria utan några allvarliga hot från människan. Det var då bara Chincaindianerna som jagade dem för både kött och päls. Då Inkafolket besegrade Chincaindianerna blev chinchillan ett vackert krigsbyte och fick bara bäras av högt ärade Inkafolk.

 

Spanjorer och Chinchilleros

Det var först på 1500-talet som västvärlden fick upp ögonen för chinchillorna och dess pälsar. Det var då de spanska conquistadorerna besegrade Inkafolket som klädnader av chinchillapäls skeppades till Europa. På 1700-talet och början på 1800-talet blev chinchillapälsarna otroligt populära i Europa och det var ett måste för alla kungligheter och finare familjer att äga en sådan. Det var vid den här tiden därför inte en ovanlig syn att man såg chinchilla-jägare, så kallade ”chinchillero”, överallt i norra Chile. Under de kommande århundradena exporterades över en miljon skinn från vilda chinchillor till västvärlden.

Under tidigt 1900-tal upptäckte man att chinchillan började bli utrotad på grund av allt jagande och det bestämdes att alla skinn som exporterades skulle anmälas. Detta stoppade inte exploationen och år 1910 gick de sydamerikanska regeringarna ihop och man förbjöd jakt på chinchillor. De uppmuntrade folk till att börja föda upp chinchillor i fångenskap istället för att ersätta jagandet. Det var många som försökte ta ner chinchillorna från bergen och försökte börja föda upp dem i fångenskap men dessa försök brukade misslyckas redan på vägen ner då chinchillorna inte klarade de hastiga klimatförändringarna.

Den första kända mannen som lyckades få ner chinchillorna levande och starta en farm var den engelska vetenskapsmannen Sir John Murry. Han startade sin farm år 1874, och bestod av Brevicaudata-typen. Nästa farm startades av Fransico Irarrazal i Santiago, Chile, år 1895, med andra ord nästa 20 år efter Murry. Irarrazal vann en guldmedalj 1896 på världens första chinchillashow, dessvärre höll inte lyckan i sig så länge för två år senare fick han in epidemi in sin farm och alla djuren dog inom två månader.

 

Mathias F. Chapman

Året var 1918 och den amerikanske gruvingenjören Mathias F. Chapman fick besök i sitt läger av en inhemsk indian som hade med sig en chinchilla i en liten burk som han vill sälja. Chapman köpte chinchillan och allt eftersom tiden gick blev han mer och mer intresserad av det lilla djuret han hade köpt. Efter erfarenheterna han fått med den här chinchillan började han utveckla en plan för att skaffa fler och transportera dem till USA. Hans ursprungliga idé var att avla på chinchillorna som hobby. Det var först senare han kom på idén att starta en riktig farm och göra päls av dem.

År 1919 försökte Chapman fånga så många chinchillor som möjligt för att senare kunna etablera en ordentlig population av chinchillor hemma i USA. Det var inte en lätt uppgift och hans 23 pälsjägare hittade inte alls så många chinchillor som han hade räknat med. Under de tre åren lyckades han få tag på 11 chinchillor som han kunde använda i avel. Av dessa 11 chinchillor var 3 honor och 8 hanar.

År 1922 kände han sig klar med sitt sökande och började då den långa vandringen ner för bergen. Resan ner gjordes i många etapper för att chinchillorna skulle vänja sig vid klimatförändringarna. De skyddades även mot direkt solsken och vid behov kunde de kylas ner med is. Under resan ner från bergen arbetade Chapman samtidigt med att få tillstånd från myndigheterna för att kunna ta med sig chinchillorna till USA. Till en början blev han nekad, men tack vare sin envishet fick han år 1923 äntligen sitt tillstånd!

Resan till USA
När de till slut kommit ner från bergen så transporterades de, med tåg, ut till kusten.

Därifrån reste de med ett ångfartyg till Callao. Där gick de ombord på den japanska lastbåten, Anyu Maru, som skulle föra dem till Kaliforinen, USA. För att få med sig chinchillorna på fartyget hade Chapman och hans män chinchillorna i fickorna när de gick ombord och han berättade inte för kaptenen att han hade med chinchillorna förrän de var långt ute på havet. Han hade burarna i sin kabin och de fick kämpa mot värmen under hela turen. Buren hade inbyggda block av is och hela buren var täckt med blöta handdukar. Chinchillorna tog resan relativt bra trots allt. Det var en av dem som dog, men han fick även två ungar före de nått USA.

Chinchillorna fick tillfälligt bo i Los Angeles medan Chapman byggde USAs första chinchillafarm. Redan under den första tiden på farmen råkade han ut för både förgiftat vatten och stöld.

Efter alla problemen bestämde sig Chapman för att flytta tillbaka till Los Angeles, och här försökte han sträva efter en så naturlig miljö så möjligt för chinchillorna. Inte lång tid efter han byggt den första längan med burar byggde han fler och bättre burar/rum som var ungefär 2 x 2 meter.

Bara 11 år efter att han startat sin chinchillafarm dog Chapman den 26 december 1934. Flera av hans ursprungliga 11 djur överlevde honom och ett av de ursprungliga djuren, Old Hoff, blev ca 22 år gammal!

 

Efter Chapman

Det brukar sägas att alla dagens chinchillor härstammar från bara Chapmans 11 djur, detta är dock en sanning med modifikation. Några år efter Chapmans död importerades ytterligare 132 chinchillor till USA och 40 till Norge. Det sägs dock att man trots allt kan följa alla dagens chinchillor tillbaka till Chapmans ursprungliga elva.

 

© Copyright Susanna Dahlgren, SE*Lavender’s chinchilla