Anmälan/Entry

VIKTIGT MEDDELANDE:

Nu är årets utställningar avklarade. Välkomna åter nästa år. Vi börjar redan den 29 februari 2020. Läs mer under CSWS.

För övrig information maila kicki_006@hotmail.com

Vi vill informera om att CAS alltid använder sig av domare som genomgått mångårig utbildning för att säkerställa kvalitén på bedömningen. Vi anser att varje utställare ska ha den tryggheten att veta att djuret får en korrekt bedömning oavsett vad (det är ju inte säkert att utställaren är nöjd med poängen även om bedömningen är korrekt).

Våra domare har lång erfarenhet och träffas regelbundet för vidare utbildning och träningar. Våra domare har själva ansvar över hur bedömningen är utformad, skulle det behöva korrigeras görs nya utvärderingar av domargruppen. Vår ambition är att varje enskilt djur får en professionell och rättvis bedömning, varken högre eller lägre.

Hur gör man för att anmäla sig?

Börja med att ha din stamtavla eller reg-bevis framme. Har din chinchilla inget reg-bevis eller stamtavla, fyll i det du känner till. Det finns instruktioner att läsa nedan ”Instruktioner anmälan”. Klicka sedan på länken under ”Anmälan till …” här nedan och följ anvisningarna.  Se även aktuell inbjudan på startsidan och under utställningar 2020. Glöm inte läsa de uppdaterade Utställningsbestämmelserna.

Betala sedan anmälningsavgiften till pg 88 59 96-9, märk med namn och medlemsnummer. Inbetalningen skall vara gjord i god tid så vi har den på ovanstående plusgirokonto senast en vecka före utställningen. Tänk på att det kan ta ett par dagar för överföringen att nå oss.

Utställningen i Skärkind den 14 november är inställd, på grund av de nya skärpta reglerna gällande Covid-19.

Efter att den ordinarie anmälningstiden gått ut  har fortfarande chansen att delta. Anmäl dig då på nedanstående länk. Pris Öppen klass 100 kr/djur. Betalning till Öppen Klass görs samtidigt med anmälan.

Denna anmälan är öppen till incheckningen avslutas på utställningsdagen. Anmälan till Öppen Klass vid Skärkinds utställningen den 14 november 2020. Länken läggs ut efter att föranmälan gått ut. 

© CAS 2020-10-26