Styrelse och kontaktpersoner

STYRELSE 2023

Ordförande: Catarina Börkén Öhman

Vice ordförande: Lena Grannas

Kassör: Carina Svedberg

Vice kassör: Kristina Hansen

Sekreterare: Anneli Åkerman

Vice sekreterare: Meeri Varis

Ledamot: Vakant

Kontakt styrelsefrågor: Catarina Börkén Öhman, silverklippan@hotmail.se

Valberedning: Susanna Dahlgren & Cosmo Hägg, ersättare Vakant

Revisorer: Jessica Käll & Britt-Louise Häll, ersättare Isabelle Dahlgren

Organisationsnr: 802514-1436

Plusgironr: 88 59 96-9

Utställningar: Kristina Hansen, kicki_006@hotmail.com

Medlemskap: Carina Svedberg, k.c.svedberg@gmail.com

Avel & Uppfödning: Catarina Börkén Öhman & Anneli Åkerman

silverklippan@hotmail.se & anneli_pebbles@hotmail.com

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar om föreningens arbete eller om chinchillor