Fakta om CAS

Föreningen bildades den 17 december 2017 av ett gäng chinchillaentusiater, uppfödare och domare.

Chinchilla Association Sweden är en ideell förening, fristående från politiska och religiösa åsikter.

Föreningens syften är att verka för chinchillans bästa genom att sprida kunskap på olika sätt, t ex genom att arrangera utställningar och utbildningsdagar som är öppna för alla intresserade (inget medlemstvång), medverka på informationsdagar, delta på djurmässor, främja aveln på chinchillan, förmedla djur till varandra och andra intresserade köpare, registrera och skriva stamtavlor, utbilda uppfödare etc.

Föreningens organisationsnr är 802514-1436. Plusgiro nr 88 59 96-9.