SE*Camelot’s vandringspris

Statuter för SE*Camelot’s vandringspris till Årets Bästa Veteran
 
  • Alla medlemmar i CAS har rätt att tävla om priset, med CAS registrerat djur som tävlar i veteranklass, oavsett färg och kön. Endast poäng från CAS utställningar räknas.
 
  • Den veteran som har den högsta sammanlagda poängen, från tre av kalenderårets utställningar, tilldelas priset.
 
  • Ägare som vill tävla om priset får själva skicka in sitt/ sina djurs resultat. De ska kunna styrkas med kopia av domarkort. Resultat skickas till CAS utställningsansvarige.
 
  • Priset ska återlämnas senast 31/12 det aktuella tävlingsåret, så att gravering hinner ske. Priset skickas till instiftaren alternativt till utställningsansvarige.
 
  • Priset ska delas ut på CAS första utställning på det nya året. Första gången som priset delas ut är 2019
 
  • Den veteran som tilldelas priset för tredje gången, får behålla priset för evigt.
 
  • Instiftaren av priset ansvarar och bekostar gravering.