Avel

Har du frågor eller funderingar kring avel och uppfödning, kontakta Catarina Börkén Öhman cattis@silverklippan.se eller Anneli Åkerman anneli_pebbles@hotmail.com