Anmälan/Entry

Vi vill informera om att CAS alltid använder sig av domare som genomgått mångårig utbildning för att säkerställa kvalitén på bedömningen. Vi anser att varje utställare ska ha den tryggheten att veta att djuret får en korrekt bedömning oavsett vad (det är ju inte säkert att utställaren är nöjd med poängen även om bedömningen är korrekt).

Våra domare har lång erfarenhet och träffas regelbundet för vidareutbildning och träning. Våra domare har själva ansvar över hur bedömningen är utformad, skulle det behöva korrigeras görs nya utvärderingar av domargruppen. Vår ambition är att varje enskilt djur får en professionell och rättvis bedömning.

För övrig information maila kicki_006@hotmail.com

 

Hur gör man för att anmäla sig?

Börja med att ha din stamtavla eller reg-bevis framme. Har din chinchilla inget reg-bevis eller stamtavla, fyll i det du känner till. Det finns instruktioner att läsa nedan ”Instruktioner anmälan”. Klicka sedan på länken under ”Anmälan till …” här nedan och följ anvisningarna.  Se även aktuell inbjudan på startsidan och under utställningar 2022. Glöm inte läsa de uppdaterade Utställningsbestämmelserna.

Betala sedan anmälningsavgiften till pg 88 59 96-9, märk med namn och medlemsnummer. Inbetalningen skall vara gjord i god tid så vi har den på ovanstående plusgirokonto senast en vecka före utställningen. Tänk på att det kan ta ett par dagar för överföringen att nå oss.

Anmälan till utställningen den 20 april 2024. Länk för anmälan se nedan. Sista anmälningsdag är den 12 april.

 

Anmälan till Hardemo 20 april

Efter att den ordinarie anmälningstiden gått ut har du fortfarande chansen att delta. Anmäl dig då på  länken för Öppen klass (se nedan, länken läggs ut den 13 april). Pris Öppen klass 100 kr/djur. Betalning till Öppen Klass görs samtidigt med anmälan till CAS plusgiro eller via Swish på plats på utställningsdagen. Anmälan Öppen klass stängs kl 9.30 på utställningsdagen.

 

Anmälan 

© CAS 2024-03-30