Stamtavla & reg-bevis

Hur får jag stamtavla eller reg-bevis på min chinchilla?

Stamtavlor och registreringsbevis

En stamtavla är ett officiellt dokument utfärdat av föreningen. Stamtavlan är en garanti för att chinchillan har en känd bakgrund och det är dessutom en värdehandling/ID-handling, ett ”äkthetsbevis”. Stamtavlan ska alltid följa med chinchillan, så om den säljs så ska stamtavlan överlämnas till nya ägaren.

Stamtavlan har även en baksida där man kan skriva in utställningsresultat, ägarbyten m.m.

För att vi ska kunna skriva en stamtavla som är godkänd i CAS, måste det finns en stamtavla från annan officiell chinchillaförening eller liknande t ex ett burkort. För att få en stamtavla på ett djur man fött upp själv, måste minst en av djurets föräldrar ha en riktig stamtavla eller att det finns fullständiga uppgifter på djuren i tre generationer tillbaka.

Chinchillor som inte har stamtavla registreras och får ett registreringsbevis, en enklare form av stamtavla. Du mailar eller skickar via brev in alla uppgifter du känner till på din chinchilla, namn, färg, födelsedatum eller ungefärlig ålder, föräldrar, uppfödare och inköpsställe.

Alla medlemmar i CAS kan registrera sin chinchilla, inte bara föreningens uppfödare. Däremot måste en uppfödare registrera sina chinchillor och alla ungar innan de säljs. Färgen skiljer sig åt på stamtavlor från föreningens registrerade uppfödare – allmänna stamtavlor – registreringsbevis.

Har din chinchilla en godkänd stamtavla, skicka ett foto på den så ordnar vi en CAS-stamtavla. Alla uppgifterna förs in i ett dataregister som vi kan söka i, för att t ex söka efter släktingar till chinchillan, där förs även in om en chinchilla avlider och orsak om den är känd, på så sätt kan vi även ha uppsikt över eventuella ärftliga sjukdomar och tillstånd osv.

För att hålla registret aktuellt är det viktigt att du som har registrerat ditt djur skickar in ändringar om du t ex säljer djuret, får en ärftlig sjukdom eller om den avlider.

CHECKLISTA FÖR BESTÄLLNING AV STAMTAVLOR

Vi är väldigt tacksamma om du använder denna checklista och kontrollerar så att allt är med innan du skickar in din beställning, det sparar tid för både dig och oss samt alla andra som väntar på sina stamtavlor.

För chinchillor som har registrerade föräldrar i CAS:

Chinchillans namn: Färg: Kön: Födelsedatum: Registrerings nr* på pappan, namn samt ägare till chinchillan: Registrerings nr* på mamman, namn samt ägare till chinchillan: Kullsyskonens namn, färg och kön: Uppfödarens** namn, adress och telefon: Ägarens namn, adress och telefon samt medlems nr:

* Om du ej har registrerings nr på föräldrarna, skicka med kopia på deras stamtavlor eller de uppgifter du känner till. En av föräldrarna måste ha godkänd stamtavla för att ev. ungar skall få stamtavla.

** Är det fler än en uppfödare på chinchillan så skall båda anges, honans ägare ska alltid stå först.

För chinchillor som har burkort etc:

Chinchillans namn och burkorts nr: Uppfödarens namn och ev. adress och telefon: Ägarens namn, adress och telefon samt medlems nr: Bifoga också kopior/foto på burkort etc.

För chinchillor som har annan stamtavla:

Chinchillans namn: Ägarens namn, adress och telefon samt medlems nr: Bifoga också kopior/foto på stamtavlan.

Betalning av stamtavlor

Pris för Stamtavlor/Registreringsbevis samt porto för dessa gäller from 1 januari 2023. OBS! Portohöjning fr o m 1 januari 2023.

– Pris per Stamtavla utan porto: 25 kr

– Pris per Registreringsbevis utan porto: 15 kr

Portokostnad inkl kuvert för 1-9 st Stamtavlor/Registreringsbevis 30 kr.

Portokostnad inkl kuvert för 10-20 st Stamtavlor/Registreringsbevis 60 kr.

Ex. 5 st stamtavlor + porto blir: 125 kr + 30 kr = 155 kr. 10 stamtavlor 250 kr + 60 kr = 310 kr

Avgiften betalas in till CAS plusgiro: 88 59 96-9

Skriv ditt namn, medlemsnummer samt antalet stamtavlor/registreringsbevis. Stamtavlorna skickas ej ut förrän betalning skett. Kontroll av betalning sker via kassören.

Normal väntetid är en månad, men ibland kan det dra ut på tiden om väldigt många beställer stamtavlor och registreringsbevis samtidigt. Alla beställningar hanteras i den ordning de inkommer. Stamtavlor och registreringsbevis kan ibland överlämnas på utställningar istället för att skickas via post.

Har du frågor eller funderingar så är du hjärtligt välkommen att höra av dig. Är du osäker på någon uppgift, t ex din chinchillas färg, ange det då du skickar in din stamtavlebeställning, så försöker vi hjälpa dig via foton eller beskrivning.

Beställningar och frågor skickas till kicki_006@hotmail.com

Kristina Hansen

Stamtavleansvarig & Registrator

Sidan uppdaterades den 13 april 2023.