Färgstandard

Grey

Andra vanliga namn: Standard (std), Standard Grå, Grå, Pure Betecknas vanligen som ”standard” då detta är den ursprungliga viltfärgen.

Rygg: Ljust till mörkt grå, gärna en mörkare ”droppform”

Mage: Vit

Ögon: Mörkt blå, mörkt bruna till svarta

Öron: Ljust grå till mörkt grå

Övrigt: Önskvärt är en så jämn och mörk färg som möjligt. Färgen är agouti, d v s att varje hårstrå är flerfärgat/”randigt”

Genetiskt: Grey + Grey

Black Velvet

Andra vanliga namn: Sammetssvart, TOV. En Grey chinchilla med Velvet-gen vilket ger en mantel/kappa med djup svärta längs chinchillans ryggsida.

Rygg: Svart mantel/kappa som går från nos till svans som tonar mot grått på sidorna

Mage: Vit

Ögon: Mörkt blå, mörkt bruna till svarta

Öron: Ljust grå till mörkt grå

Övrigt: Svarta leg-stripes

Genetiskt: Grey + Velvet, Velvetgenen är dominant (nedärvs direkt, kan ej hoppa över generationer).

Brown Velvet

Andra vanliga namn: Sammetsbrun, TOV Beige. En Beige chinchilla med velvet-gen vilket ger en mantel/kappa

med djup brun ton längs chinchillans ryggsida.

Rygg: Brun mantel/kappa som går från nos till svans som tonar mot beige på sidorna

Mage: Vit

Ögon: Rubinröda till mörkt bruna

Öron: Rosa, vanligt med pigmentfläckar

Övrigt: Bruna leg-stripes

Genetiskt: Grey + Beige + Velvet

Beige (Heterozygot)

Andra vanliga namn: Hetero Beige, Tower Beige, Sullivan Beige (Recessiv Beige)

Rygg: Ljust till mörkt beige, vanligen mörkare över ryggen

Mage: Vit

Ögon: Rubinröda till mörkt bruna, även blå kan förekomma

Öron: Rosa, vanligt med pigmentfläckar

Övrigt: Kall beige färg vilken av en nybörjare lätt kan förväxlas med grey

Genetiskt: Grey + Beige, dominant (nedärvs direkt).

Beige Homozygot

Andra vanliga namn: Homobeige, Blond, Champagne

Rygg: Ljust beige, creamfärgad

Mage: Vit

Ögon: Röda

Öron: Rosa, ej pigmentfläckar

Övrigt: Ljusare krämigare jämnare färg än på en Beige Hetrozygot, ljusare röda ögon, oftast kan man se ett blått/lila skär i ögonen

Genetiskt: Beige + Beige, lämnar alltid avkomma med beige gen.

White

Andra namn: Silver, White Mosaic, Pure White, Wilson White, Silvermarmorerad. En white chinchilla kan variera från helt vit med mörka öron till fläckig eller kraftigt marmorerad.

Rygg: Vit, vanligt med grå skiftningar/marmoreringar

Mage: Vit

Ögon: Svarta/mörka

Öron: Grå

Övrigt: Vanligt att svansroten är mörk/svart, vanligt med mörka täckhår

Genetiskt: Grey + White, dominant (nedärvs direkt).

Pink White

Andra vanliga namn: Rosé En vit chinchilla med beige gen

Rygg: Vit, mer eller mindre beigea skiftningar/marmoreringar

Mage: Vit

Ögon: Röda till mörkt bruna

Öron: Rosa, vanligt med pigmentfläckar

Genetiskt: Grey + Beige + White

White Velvet

Andra vanliga namn: TOV White, Black & White En vit chinchilla med Velvet-gen

Rygg: Vit, vanligt med mörka/svarta fält/marmoreringar

Mage: Vit

Ögon: Svarta/mörka

Öron: Grå Övrigt: Vanligt med svarta/mörka leg-stripes

Genetiskt: Grey + White + Velvet

Sapphire

Andra vanliga namn: Safir

Rygg: Ljus till mörkt grå-stålgrå

Mage: Vit

Ögon: Svarta

Öron: Blå-grå

Övrigt: Liknar en Grey chinchilla med en kall stålgrå ton.

Genetiskt: Sapphire + Sapphire, recessiv gen vilket innebär att chinchillan måste få Sapphire-genen från båda föräldrarna för att visa färgen. Om endast ena föräldern är Sapphire så kan avkomman endast bli bärare av Sapphire vilket inte syns på djuret. Sapphire kan även kombineras med t ex Beige (Beige Sapphire), White (White Sapphire) även med Ebony (Sapphire Ebony) och Velvet (Sapphire Velvet kallas även Royal Blue eller TOV Sapphire). Bärare av Sapphire anges som sc (Sapphire carrier). Ett djur som är möjlig Sapphire carrier anges som poss sc (possible Sapphire carrier).

Violet

Andra vanliga namn: African Violet, Afro Violet

Rygg: Ljust till mörkt grå-violett

Mage: Vit

Ögon: Mörka/svarta

Öron: Rosa/grå

Genetiskt: Violet + Violet, recessiv gen vilket innebär att chinchillan måste få den Violetta genen från båda föräldrarna för att visa färgen. Om endast ena föräldern är Violet så kan avkomman endast bli bärare av Violet vilket inte syns på djuret. Violet kan även kombineras med t ex Beige (Beige Violet kallas även Pearls), White (White Violet) även med Ebony (Violet Ebony) och Velvet (Violet Velvet kallas även Ultra Violet eller TOV Violet ). Bärare av Violet anges som vc (Violet carrier). Ett djur som är möjlig Violet carrier anges som poss vc (possible Violet carrier).

German Violet

Andra vanliga namn: Tysk Violet, German, Deutsch Violet

Rygg: mörkt grå-violett (kan uppfattas som en brun nyans i det violetta)

Mage: vit

Ögon: mörka-svarta

Öron: rosa-grå

Genetiskt: German Violet + German Violet, recessiv gen vilket innebär att chinchillan måste få den German Violetta genen från båda föräldrar för att visa färgen. Om endast ena föräldern är German Violet så kan avkomman endast bli bärare av German Violet vilket inte syns på djuret. German Violet är inte samma som Violet, detta har prövats genom att sätta en German Violet tillsammans med en Violet och resultatet blev 100% Grey avkommor som samtliga var bärare av både German Violet och Violet. German Violet kan även kombineras med Beige (Beige German Violet), White (White German Violet), Ebony (German Violet Ebony) och Velvet (German Violet Velvet). Bärare av German Violet anges som gvc (German Violet carrier). Ett djur som är möjlig German Violet carrier anges som poss gvc (possible German Violet carrier).

Double Violet

Andra vanliga namn: dubbel Violet

Rygg: Ljust till mörkt grå-violett

Mage: Vit

Ögon: Mörka/svarta

Öron: Rosa/grå

Genetiskt: En kombination av två recessiva gener. Violet + Violet + German Violet + German Violet, dubbelt recessiva gener vilket innebär att chinchillan måste få båda de Violetta generna från båda föräldrarna för att visa färgen. Om endast ena föräldern är Violet/German Violet så kan avkomman endast bli bärare av Violet/German Violet vilket inte syns på djuret. Även Double Violet kan kombineras med andra mutationer. Bärare anges som vc gvc. Ett djur som är möjlig Double Violet carrier anges som poss vc, poss gvc (possible Violet carrier, possible German Violet carrier)

Blue Diamond

Andra vanliga namn: BD, Viofir

Rygg: Ljust isblå

Mage: Vit

Ögon: Mörka/Blå

Öron: Rosa-Grå

Genetiskt: En kombination av de recessiva generna Sapphire och Violet. Det var den första dubbelt recessiva färgen hos chinchillan. Sapphire + Sapphire + Violet + Violet. Två recessiva gener vilket innebär att chinchillan måste få både Sapphire-genen och Violet-genen från båda föräldrarna för att få färgen Blue Diamond. Blue Diamond kan även kombineras med andra mutationer. Bärare anges som vc sc (Violet carrier, Sapphire carrier). Ett djur som är möjlig Blue Diamond carrier anges som poss vc, poss sc (possible Violet carrier, possible Sapphire carrier).

Triple Diamond

Andra vanliga namn: 3D

Rygg: Mycket ljust Is-Blå

Mage: Vit

Ögon: Mörka/Blå

Öron: Rosa-Grå

Genetiskt: En kombination av tre recessiva gener Sapphire, Violet och German Violet. Det är den första trippel recessiva färgen hos chinchillan. Sapphire + Sapphire + Violet + Violet + German Violet + German Violet. Tre recessiva gener vilket innebär att chinchillan måste få Sapphire-genen, Violet-genen och German Violet-genen från båda föräldrarna för att få färgen Triple Diamond. Triple Diamond kan även kombineras med andra mutationer. Bärare anges som vc sc gvc (Violet carrier, Sapphire carrier, German Violet carrier). Ett djur som är möjlig Triple Diamond bärare anges som poss vc, poss sc, poss gvc (possible Violet carrier, possible Sapphire carrier, possible German Violet carrier).

EBONY

Ebony innebär på chinchillafackspråk att chinchillan har samma färg runt hela kroppen, även magen. Den kan vara allt från ljust grå till helt svart. Om chinchillan även har den Beigea genen varierar färgen från ljust beige till mörkt brun. Genetiskt: Grey + Ebonygener / Grey + Beige + Ebonygener. Ackumulativ dominant. Genetiken beträffande Ebony är lite speciell då den är dominant men inte fungerar som en vanlig dominant då den även är ackumulativ. Enkelt förklarat är uppfattningen att ju mörkare djuret är desto mer Ebony är det i det. I avel så kan det visa sig exempelvis genom att två Grey Ebony kan ge en Black Ebony avkomma. Vanligt är att man kallar Black Ebony för Homozygot och Grey Ebony/Dark Ebony för Heterozygot vilket är missvisande då genen inte existerar i Homo- resp Heterozygot form. Ebony-generna nedärvs oftast till avkommorna i något antal oberoende av i vilket färgsammanhang.

Grey/Dark/Black Ebony

Andra vanliga namn: Light Ebony, Medium Ebony, Grå Ebony/ Hetero Ebony, Mörk Ebony/ Homo Ebony, Svart Ebony, All Black

Rygg: grå/ mörkgrå-svart/ svart

Mage: grå/ mörkgrå-svart/ svart

Ögon: mörka

Öron: grå/ grå-mörkgrå/ mörkgrå-svart

Övrigt: ser ut som en standard grå chinchilla med grå mage/ oftast ljusare ögonbryn samt framben/ ska vara helt svart utan grå skiftningar

Genetiskt: Grey + Ebony-gener

Beige/Brown Ebony

Andra vanliga namn: Pastell Ebony, Light Tan, Light Brown Ebony/ Brun Ebony, Tan, Choklad (i sin mörkaste form)

Rygg: beige/ brun Mage: beige/ brun

Ögon: röda till mörkt rubinröda

Öron: rosa, pigmentfläckar vanliga

Övrigt: ser ut som en Beige chinchilla med Beige mage/ önskvärt är en jämn brun färg runt hela kroppen

Genetiskt: Grey + Beige + Ebony-gener

Pink White Ebony

Andra vanliga namn: Tan & White, Rosé Ebony En vit chinchilla kombinerad med Beige/Brown Ebony vilket visar sig som marmoreringar i beige-brunt. Kan vara allt ifrån näst intill vit (Pink White) till mycket mörkt bruna teckningar.

Rygg: vit med marmoreringar/fläckar i beige-brunt Mage: vit med marmoreringar/fläckar i beige-brunt

Öron: rosa

Ögon: röda till mörkt rubinröda Övrigt: kan ha beiga/bruna ben som lätt förväxlas med leg-stripes

Genetiskt: Grey + White + Beige + Ebony-gener

White Ebony

Andra vanliga namn: White & Ebony, Vit Ebony En vit chinchilla kombinerad med Ebony vilket visar sig som marmoreringar/fläckar i grått-svart. Kan vara allt från näst intill vit till mycket mörk beroende av hur mycket Ebony djuret bär.

Rygg: vit med marmoreringar/fläckar i grått-svart Mage: vit med marmoreringar/fläckar i grått-svart

Ögon: mörka-svarta

Öron: ljust-mörkt grå

Övrigt: kan ha mörka ben som lätt förväxlas med leg-stripes Genetiskt: Grey + White + Ebony-gener

Ebony Velvet

Andra vanliga namn: TOV Ebony, TOV grå/hetero/medium/dark/svart Ebony

Rygg: svart Mage: grå-svart (den nyans som är djurets Ebonyfärg)

Ögon: mörka

Öron: grå

Övrigt: ser ut som en Black Velvet med grå-svart mage, har svarta leg-stripes

Genetiskt: Grey + Ebony-gener + Velvet

Beige/Brown Ebony Velvet

Andra vanliga hamn: TOV Beige, TOV Pastell/Brown Ebony, TOV Tan Rygg: brun-djupt brun

Mage: beige-brun (den nyans som är djurets Ebonyfärg)

Ögon: röda till mörkt rubinröda

Öron: rosa Övrigt: en Brown Ebony velvet ser ut som en Brown Velvet med beige-brun mage, har bruna leg-stripes

Genetiskt: Grey + Beige + Ebony-gener + Velvet

California Recessive White/ CRW

Andra vanliga namn: White Tail. Fading White, White nose När den föds och de första åren så ser den oftast helt vanlig ut. Vid 1-5 års ålder börjar de få vita ringar runt öronen, svansen och nosen. När de blir ännu äldre (8-10 år) blir de närmast helt vita. Kan förekomma i kombination med samtliga färger/mutationer.

Rygg: Beroende på grundfärg/mutation

Mage: Beroende på grundfärg/mutation

Ögon: Beroende på grundfärg/mutation

Öron: Beroende på grundfärg/mutation

Genetiskt: Recessiv, vilket innebär att genen måste komma från båda föräldrarna för att visa sig i avkomman som annars bara blir bärare vilket inte syns på djuret. Dock ska tilläggas att vissa tror/anser att denna gen även skulle kunna vara ackumulativt recessiv.

Goldbar

Andra vanliga namn: Lowe Recessive White, LRW, Recessiv White Under en lång tid trodde man att Goldbar och Lowe Recessiv White var två olika mutationer, vilket man via avel kunnat dementerat flertalet gånger. Dessa är en och samma mutation. Under uppväxten kan de ljusna väldigt mycket för att till slut börja mörkna igen. Vuxna djur har en krämig vit färg med en mörkare champagnefärgad slöja över kroppen.

Rygg: Champagne/guldfärgad

Mage: Vit

Ögon: Mörkt röda

Öron: Champagnefärgade

Genetiskt: Goldbar + Goldbar, Recessiv gen vilket innebär att genen måste komma från båda föräldrarna för att visa sig i avkomman, annars blir den bara bärare vilket inte syns på djuret. Bärare anges som gbc (Goldbar carrier). Ett djur som är möjlig Goldbar bärare anges som poss gbc (possible Goldbar carrier).

Charcoal

Andra vanliga namn: Brouke Charcoal mfl Har en gråbrun färg runt om hela kroppen, även magen. Den är inte glansig eller blå utan har en matt lite varmare ton.

Rygg: Gråbrun/matt svart

Mage: Gråbrun/matt svart

Ögon: Mörka

Öron: Mörka

Genetiskt: Recessiv gen, vilket innebär att genen måste komma från båda föräldrarna för att visa sig i avkomman, annars blir djuret bara bärare vilket inte syns. Denna mutation är inte så vanlig då man tidigt avlade in Ebony i den vilket gör det svårt att avgöra om den är Charcoal eller en sämre Ebony. Charcoal i kombination med Brown Velvet kallas Charbrown.

Slate/Blue Slate

Andra vanliga namn: Påminner vid första anblicken om en dålig Black Velvet. Den har en blå/grå grundfärg. Över ryggen sträcker sig en bred blå/svarta strimma och huvudet är också blå/svart men ljusare kinder och runt ögonen.

Rygg: Blå/svart

Mage: Vit

Ögon: Mörka

Öron: Mörka

Genetiskt: Dominant

Black Pearl

Andra vanliga namn: Polish Black Pearl Black Pearl är en väldigt ny mutation, den uppkom första gången i Polen hos familjen Kucharczak, mellan två Grey som uppenbarligen var bärare av Black Pearl. Vissa delar av den aktuella besättningen kom ursprungligen från Sverige, så kanske fanns/finns flera okända bärare just här i Sverige.

Rygg: Djupsvart

Mage: Vit

Ögon: Mörka

Öron: Grå

Genetiskt: Black Pearl + Black Pearl, Recessiv gen vilket innebär att genen måste komma från båda föräldrarna för att visa sig i avkomman, annars blir den bara bärare vilket inte syns på djuret. Bärare anges som bpc (Black Pearl carrier). Ett djur som är möjlig Black Pearl bärare anges som poss bpc (possible Black Pearl carrier). Black Pearl går i teorin att blanda med alla andra gener men i de flesta fall lämpar det sig inte, då man motarbetar de önskvärda typiska dragen hos Black Pearl.

Brown Pearl

Andra vanliga namn: Beige Black Pearl

Rygg: Djupbrun, mörkt brun

Mage: Vit

Ögon: Rubinröda till mörkt bruna

Öron: Rosa, vanligt med pigmentfläckar

Genetiskt: Black Pearl + Black Pearl + Beige dominant (nedärvs direkt), Black Pearl är en recessiv gen vilket innebär att genen måste komma från båda föräldrarna för att visa sig i avkomman, annars blir den bara bärare vilket inte syns på djuret. Bärare anges som bpc (Black Pearl carrier). Ett djur som är möjlig Black Pearl bärare anges som poss bpc (possible Black Pearl carrier).

PÄLSMUTATIONER

Royal Persian Angora/RPA

Andra vanliga namn: Angora, långhårig Har en längre päls än en ”vanlig” chinchilla. Kan förekomma i kombination med samtliga färger/mutationer.

Genetiskt: Recessiv, vilket innebär att genen måste komma från båda föräldrarna för att visa sig i avkomman, annars blir den bara bärare. Dock förekommer bärardjur med betydligt längre päls än en ”vanlig” chinchilla, dessa kallas Qvasi. På grund av detta menar vissa att genen är ackumulativt nedärvbar. Bärare anges som rpac (Royal Persian Angora carrier).

Curly

Andra vanliga namn: Locken, Rexfell, Rex Har en lockig/krusig päls. Detta syns väldigt tydligt när de är unga, på vuxna djur ser det mest ut som små virvlar eller pälsfel. Denna pälsmutation existerar enbart tillsammans med Ebony.

Genetiskt: Recessiv, vilket innebär att genen måste komma från båda föräldrarna för att visa sig i avkomman, annars blir den bara bärare. Bärare anges som cc (Curly carrier).

  © CAS 2018-05-18