GDPR f.d. PUL

NY DATASKYDDSLAG FR O M 25 MAJ 2018 – ersätter tidigare PersonUppgiftsLagen PUL

 

GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. I dokumentet här kan du läsa mer om hur CAS behandlar personuppgifter etc i sina register, anmälningar, resultatlistor m.m. Information kommer att gå ut till samtliga medlemmar innan den 25 maj.

CAS_GDPR