Senaste nytt

Denna sida kommer att innehålla nyheter om vad som händer i föreningen, korta rapporter från styrelsemöten m.m.

Ingenting nytt finns att rapportera utöver vad som finns på övriga sidor och i senaste Nyhetsbrevet. Även om Utställningssäsongen tar slut om en vecka så tar inte arbetet i föreningen ledigt. Det kommer att jobbas på med olika projekt. Håll dig uppdaterad genom att kolla på hemsidan och på Facebook,

© CAS 2019-05-17